New In Store

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip is cing elit, sed do eiusmod tempor

Categories :

Let’s connect

Search

Image Alt

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Pure Sport Nutrition integritetspolicy
Org.nr. 559003-0390

För att kunna hantera beställningar/köp
För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen om personuppgiftsbehandling och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Pure Sport Nutrition Integritetspolicy, se nedan.

Hur skyddar Pure Sport Nutrition dina uppgifter?
För att hålla de personuppgifter Pure Sport Nutrition behandlar i säkert förvar har Pure Sport Nutrition vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och vilka som har tillgång är reglerad.

Vilka personuppgifter behandlaPure Sport Nutritionoch hur använder vi dina personuppgifter? 
De personuppgifter som Pure Sport Nutrition behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress och telefonnummer.

Vad används uppgifterna till?
Pure Sport Nutrition har rätt att använda dina personuppgifter för kommunikation gällande ärenden som rör Pure Sport Nutrition och dess produkter.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Pure Sport Nutrition går igenom kundregistret en gång per kvartal. Vi lagrar registrerade personuppgifter i 24 månader efter det att prenumerationen avslutats. Pure Sport Nutrition hanterar kunduppgifter enligt föreskrifter i dataskyddsförordningen (GDPR) och vi lämnar ej ut eller säljer dem till tredje part.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande dataskyddsförordningen (GDPR), rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbsidan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Pure Sport Nutrition vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Pure Sport Nutrition förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Pure Sport Nutrition korrekta uppgifter genom att uppdatera Min sida. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Hur du kontaktar oss 
Om du har frågor gällande Pure Sport Nutrition hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några utav dina rättigheter kopplade till Pure Sport Nutrition hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter Pure Sport Nutrition Sweden AB
Org.nr 559003-0390

Pure Sport Nutrition Sweden AB
Hunstugans väg 1
443 61 Stenkullen
Sverige
Telefon: +46 (0)302 242 90

You don't have permission to register
X